Pangalawang Buhay

Sa bagong pagkakataon, ligaya sa pagbabasa.

Saturday, March 25, 2006

“Stellaluna” at iba pang Aklat pambata na Binili’t BinasaNakuha ko ang tatlong librong ito sa kabubukas pa lamang na kahon ng mga aklat sa Chpaters and Pages sa Market! Market! Mall. Kahit na nabasa ko na ang mga librong ito, at may kopya pa ako ng kuwento dahil nasama sa antolohiya, bumili pa rin ako ng sariling libro. Sa halagang PhP 20 ang bawat isa, wala na akong mahihiling pa.

“Stellaluna” ni Janell Cannon—Isang bagong aklat na maituturing nang klasiko. Mainam na kuwento upang pagtibayin ng konsepto ng pamilya, komunidad, at lahi. Ukol ito sa isang batang fruit bat na nawalay sa kaniyang ina nang sinalakay sila ng isang kuwago. Napunta sa pangangalaga ng ibon si Stellaluna at sa yaw man niya, itinakda sa kaniya ang gawi ng mga ibon. Hanggang sa kaniyang pagtanda, muli niyang nakasalubong ang kauri at nakilala ang kaniyang totoong sarili. Nagustuhan ko sa aklat ang mga tala sa huling bahagi na nagbibigay-impormasyon ukol sa katangian ng mga fruit bat.

“Blueberries for Sal” ni Robert McClosky—Naligayahan ako sa aklat na ito sa pagtatampok ng benign na mundo—isang mundong walang matinding problema, mundong walang panlipunang problema. Sa halip, nakita ko rito ang selebrasyon ng buhay: ang pamimitas ng blueberry ng dalawang mag-ina. Matalino ang estruktura ng kuwento sa pagkagamit ng dalawang parallel na pangyayari sa mag-inang tao at bear. May humor at suspense din sa pagkakapalit ng dalawang anak sa kanilang mga ina. Nasorpresa rin ako na babaeng bata pala si Sal. Ngayon ko lang napansin. Hitik din sa kaligayahan ang relasyong mag-ina habang nag-iimpok sila ng makakain sa panahon ng taglamig.

Gayunpaman, sa aklat ni McClosky, pinakapaborito ko pa rin ang kaniyang "Make Way for Ducklings."

“Runaway Bunny” ni Margaret Wise Brown—Muli, isa rin itong klasikong aklat pambata. Tunay akong nasiyahan dahil nakuha ko ang tatlong librong ito sa halagang PhP 60 lamang at maiinam ang mga kopya. Ang unang kopya ng aklat na ito ay ibinigay ko sa anak ng isang kaibigan dahil naiyak at nagustuhan niya ang kuwento. Nang makita ko ulit ito, binili ko. Para naman magkaroon ako ng sariling kopya. Sentimental ang kuwento ukol sa pagsasakripisyo ng ina para sa anak na suwail ba o makulit o rebelde. Mainam ang gamit ng mga pag-uulit sa naratibo, maging ang ritmo at ang pag-unlad ng mga sitwasyon. Maihahanay ko ang aklat na ito sa mga kuwentong “The Giving Tree” at “Guess How Much I Love You” sa sentimentalidad at salik na kurot-sa-puso.