Pangalawang Buhay

Sa bagong pagkakataon, ligaya sa pagbabasa.

Sunday, January 29, 2006

"Homeless Bird" ni Gloria Whelan


Ito ang kauna-unahang aklat na nabasa ko sa aking tinatawag na ikalawang buhay. Nahanap ko ang sariling kopya, matapos nang matagal-tagal na pagtitimpi na huwag bumili ng bago't sariling kopya sa Fully-Booked. Ito ang isa sa mga aklat na nararapat lang bilhin sa mga Booksale. Sa ika-19 ng Enero, matapos maglibot-libot sa Booksale sa Robinson's Ermita, ilang oras bago ang aking atake sa puso, nakita ko ang aklat na ito. Kasama pa ng isang pamagat na isinulat ni Eva Ibbottson, ang Which Witch.

Tulad ng aking suspetsa, may mga bahagi sa nobelang ito na lantarang inabuso ang mga kultural na detalye--ang mga tradisyon sa pagpapakasal, ang mga gawaing domestiko, ang kalikasan, ang materyal na kultura tulad ng paghahabi. Narito rin ang pagtalakay sa relihiyon ng India--ang Jainism at Hinduism; ang paraan ng pag-cremate ng tao; at ang pananalig sa kanilang mapagpalang ilog ng Ganghes. Masyado yatang marahas ang terminong inabuso. Pero sa pagbabasa, napansin kong kinasangkapan ang nobelistang si Whelan ang mga deskripsiyon para mapanatili ang interes ng mga mambabasa sa kanilang binabasa. Hindi naman ako nasuya sa mga bahaging ito, dahil ako ma'y mahilig sa mga detalyeng antropolohikal. Ang ikinakatakot ko'y baka maging labis na teknikal ito sa mga batang mambabasa.

Walang bago sa nobelang ito. Isang batang babae na naitulak sa arranged marriage sa kanilang bansa sa India. Ang isang tanong ko sa aklat, "Ano'ng panahon ang ginaganapan ng kuwento?" Lumalabas na walang proteksiyon ang mga batang babae sa India; bibihira ang nakakapag-aaral, at naituturing na kasangkapang pang-ekonomiya lamang. Sa ganitong kapalaran ni Koly, nasabak siya sa sari-sari pang mga problema--pagiging biyuda, pag-abandona ng pamilya, kahirapan, karahasan ng lungsod, pagkakaharap sa prostitusyon, child labor, kawalan ng tahanan. Muli, isa na naman itong problem novel--bagay na sagana ang young adult/ young people's litarature.

Medyo nalungkot ako. Ito pa naman ang una sa aking nabasa, pagkaraan kong gumaling sa aking sakit. Wala akong bagong nakuha sa aklat. Gusto ko ng bagong mababasa sa YA novel.